תג חנייה לרכב ניתן לאנשים עם קשיים בהליכה ובהתניידות על מנת לאפשר להם להחנות במקומות המיועדים לנכים, ובתנאים מסויימים במקומות שאינם מותרים לחנייה. 

ניתן לקבל עד שני מספרים שבהם יוכל להשתמש בעל הנכות, הטבה נוספת היא פטור מאגרת רישוי לרכב אחד  הרשום על בעל הזכאות לתג.