חברות ביטוח פנסיית נכות

אובדן כושר עבודה- ביטוח אובדן כושר עבודה מכסה מקרים שבהם, המבוטח איבד מהיכולת שלו להשתכר בצורה מלאה או חלקית (על פי תנאי הפוליסה) עקב בעיותיו הרפואיות.
סיעוד- מבוטח אשר מתקשה בפעולות היומיומיות (ADL) כגון: לבוש, רחצה, שליטה על הסוגרים וכו' עשוי להיות זכאי לקצבה מחברת הביטוח. 
תאונות אישיות- מבוטח בפוליסה אשר נפגע בתאונה עשוי להיות זכאי לפיצוי חד פעמי.
מחלות קשות- מבוטח בפוליסה אשר חלה במחלה קשה מרשימת המחלות המצוינות בפוליסה עשוי להיות זכאי לפיצוי חד פעמי.