תאונות עבודה

תאונה תוך כדי ועקב העבודה, לרבות בדרך ממנה אליה עשויה להיות מזכה בזכויות בביטוח לאומי.

ניתן לחלק את הזכאות לשלושה סוגים:

1. תאונת עבודה- אירוע חריג שקרה תוך כדי ועקב העבודה.

2. מחלת מקצוע- מחלה לפי רשימת המחלות שנקבעה שאדם חלה בה עקב תנאי עבודתו.

3. מיקרוטראומה- פגיעות שנגרמו עקב פעולות פיזיות חוזרות ונשנות במסגרת העבודה.

תאונות עבודה