סיעוד בחברות ביטוח

אדם אשר מוגדר כסיעודי ומבוטח על ידי פוליסת ביטוח סיעוד, הגדרת הפוליסה היא עמידה במבחן ה-ADL

המבחן כולל 6 פעולות שנבדקות על ידי חברות הביטוח: הלבשה, רחצה, שליטה על סוגרים, ניידות, מעברים, אכילה.

במידה והאדם אינו מסוגל לפחות % 50 מהפעולות הוא עשוי להיות זכאי לקצבה חודשית,בפוליסות מסוימות ניתן לעמוד ב 3 מתוך 6 בכדי להיות זכאי לקצבה, בפוליסות אחרות צריך לעמוד ב4 מתוך 6.

חברות הביטוח מקשות את הבחינות וישנם לא מעט תביעות שנדחות על ידם.

עו"ד הילה בכור ארג'ואן בעלת ניסיון ידע ובקיאות בפוליסת הסיעוד מלווה ומייצגת את התובעים מול חברות הביטוח, באחוזי הצלחה גבוהים מאוד.  

סיעוד בחברת ביטוח