ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא הליך שמאפשר לכם לקבוע כיצד יש לפעול בענייניכם האישיים, הרפואיים והכלכלים במקרה שבו תהיו חסרי כשירות לקבל החלטות באופן זמני או קבוע, ואיזה אדם תרצו שיפעל בשמכם.

חתימתכם על מסמך ייפוי הכוח המתמשך בעצם מאפשרת לכם להגדיר  מי יהיה האדם שתרצו שיטפל בענייניכם, באילו מקרים ההסמכה תהיה תקפה, וכיצד תרצו שיפעל בכל אחד מהמקרים.

ייפוי כח מתמשך