ביטוח לאומי

נכות כללית- קצבה הניתנת מביטוח לאומי, ומשולמת לאנשים שאיבדו מהיכולת שלהם להשתכר באופן חלקי או מלא עקב מצבם הרפואי.

שירותים מיוחדים- קצבה הניתנת מביטוח לאומי לאנשים שיש להם קושי בפעולות היומיומיות.

ניידות- מספר הטבות שונות המוענקות לאנשים בוגרים או לילדים, בעלי ליקויים ברגליים בעל פי רשימת ליקויים בכדי לסייע להם ולשלבם בקהילה, בין ההטבות קצבה מביטוח לאומי, הלוואה עומדת לרכישת רכב חדש ותג חנייה ממשרד הרישוי. 

ילד נכה- קצבה שמשולמת לילדים מתחת לגיל 18, שיש להם בעיות רפואיות אשר פוגעת בתפקודם היומיומי.